Kvinnohuset i Örebro

" Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn.
Vi är en ideell förening med en mångårig erfarenhet av misshandelsrelationer.

Den största delen av vårt arbete består av stödjande och rådgivande samtal via telefon eller vid besök på Kvinnohuset. Men vi har också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem.

Behöver du hjälp, känner du någon som lever i en misshandelsrelation – eller vill du hjälpa oss att hjälpa de våldsutsatta? Varmt välkommen till oss.

För dig som lämnat en våldsrelation och vill samtala med andra som upplevt samma sak finns våra självhjälpsgrupper, det ska vara minst ett år sedan du lämnade relationen. Kontakta oss på sjalvhjalpsgrupp@kvinnohusetorebro.se om du är intresserad av att delta. "

Volant stödjer Kvinnohuset med 20% av försäljningen.